In de kerk van Westerwijtwerd is een schijnfront aanwezig in de stijl van Van Oeckelen. Een pijporgel heeft er nooit gestaan. Het front is in 1902 geplaatst.